Kolesarčki

Program Kolesarčki je program prometne vzgoje za najmlajše.

Cilj programa Kolesarčki, je otroke preko igre in na neprisiljen način poučiti o vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni udeleženci v prometu. Otroci so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav tako so otroci postavljeni v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu.

2014-11_kolesarcki (1)              2014-11_kolesarcki (2)

Otroci preko igre spoznajo, kako jih na cesti vidi voznik, kako pomembna je varnostna čelada, predvsem pa, kako se pravilno prečka cestišče.
Program Kolesarčki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu se otroci seznanijo z osnovno kulturo v cestnem prometu, gibanju ob cesti oziroma po prometnih površinah, s prečkanjem cestišča, semaforjem in z nekaterimi prometnimi znaki ter njihovim pomenom. Otrokom predstavijo dogajanje na cestišču in ob njem na osnovi igre, preko katere se otroci največ naučijo in si to tudi zapomnijo.
Praktični del programa se odvija na prometno urejenem poligonu, kjer je postavljenih več križišč, prehodov za pešce, semafor in prometni znaki. Po poligonu se otroci popeljejo s štirikolesniki na pedala. Poligon otrokom pričara resnične razmere v cestnem prometu. Promet na poligonu nadzoruje in usmerja več za to usposobljenih strokovnjakov, ki otroke opozarjajo na napake, in razlagajo kako ravnati v posamezni situaciji. Na poligonu je istočasno sedem vozil. Medtem ko se prva skupina otrok vozi po poligonu, druga skupina pravilno prečka cestišče čez postavljen prehod za pešce na poligonu.

Program Kolesarčki so omogočili:

OBČINA TRZIN
NUCLEUS PLUS RAČUNOVODSKA DRUŽBA D.O.O.
CESTEL D.O.O.
ASIST D.O.O.
MAAR D.O.O.
AKTIVA SKUPINA D.O.O.
ROTIS D.O.O.
METRA INŽENIRING D.O.O.
KONTO N., RAČUNOVODSKE IN FINANČNE STORITVE D.O.O.
SIKA D.O.O.
PRESAD

Morda vam bo všeč tudi...