Sporočanje odsotnosti

Starši naj otrokovo odsotnost sporočijo najkasneje do 9. ure zjutraj prek eAsistenta.

Če odsotnost otroka sporočijo do 9. ure zjutraj, se staršem plačilo vrtca zniža za stroške prehrane v sorazmernem deležu z naslednjim dnem.

Starši so dolžni ponovni prihod otroka nazaj v vrtec najaviti dan pred prihodom vzgojiteljici preko eAsistenta.