Sporočanje odsotnosti

V primeru, da vašega otroka ne bo v vrtec, vas prosimo, da nam do 8.00 ure zjutraj njegovo odsotnost sporočite preko elektronske pošte. V elektronski pošti prosim navedite:

  • ime in priimek otroka,
  • skupino, katero obiskuje in
  • predviden čas odsotnosti.

Oddelek Palčica:

e-mail: os-trzin-taj@guest.arnes.si

tel: 01/23–50–657

gsm: 031/795-871

Oddelek Žabica:

e-mail: vrtectrzin.splet@guest.arnes.si

tel: 01/23-50-659

gsm: 041/927-600