Cenik storitev

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o vrtcih, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in Statuta Občine Trzin na 9. redni seji dne  27. 11. 2019  sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica.

Cene programov predšolske vzgoje mesečno na otroka s 1. 12. 2019 znašajo:

  • za I. starostno obdobje …………………………………………………………… 534,96 € 

(stroški živil v ceni 40,72€)

  • za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek ……… 400,18 € 

(stroški živil v ceni 41,30€)

Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega do naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica za leto 2019:

Sklep občinskega sveta Občine Trzin (27. 11. 2019)

Zadnja sprememba: 6. 1. 2020 ob 10. uri.