Skupine 2020 / 2021

OŠ TRZIN, ENOTA  /   VRTEC ŽABICA

Skupina Starost Vzgojitelj/ica Vzgojiteljica – pomočnica vzgojitelja/ice
Miške 1 – 2 Tina Lampreht Metka Urankar
Mucki 1 – 2 Maruša Peklaj (nad. I. Štebe) Angelca Mlakar
Račke 1 – 2 Monika Škerjanc Mateja Keržan Ferlič
Polžki 2 – 3 Marijana Bajs Anita Krulc
Zajčki 2 – 3 Vanja Pančur, Mirjana Flajšaker Anja Pfeifer
Metulji 4 – 6 Saša Dolar (nad. I. A. Poljanšek) Teja Medved (nad. S. Dolar)
Medvedki 3 – 4 Manica Verbovšek Brečko Brigita Podmiljšak
Pikapolonice 2 – 3 M. Melita Trdin Anja Čreslovnik
Veverice 5 – 6 Kristina Loboda Teja Jerič
Lisičke 3 – 4 Gašper Ogorelec Urška Repanšek (nad. M. Peklaj)
Čmrlji 4 – 5 Martina Arnuš Polona Šircelj  Svetec
Sovice 4 – 6 Ksenija Podergajs (nad. N. S. Črnivec) Nina Zupan
Ptički 3 – 5 Vesna Stanek Marta Krulc

Sočasnost: Mira Verbič in Naja Tratnik

Spremljevalka: Polona Saje

Projekt 1. zaposlitev: Katja Logar, Meta Marolt