Svetovalna služba

Svetovalna delavka: 

Špela Rezar, univ. dipl. pedagoginja

tel:01 235 06 60

mail: spela.rezar@os-trzin.si

 

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in s starši. Prizadevamo si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:

  • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
  • vzgoji in o otrokovem razvoju,
  • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini,
  • prehodu in pripravi na vstop v šolo,
  • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnosti, agresivnosti …),
  • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločite prostovoljno, lahko se zanj dogovorite osebno, po telefonu ali e-pošti.