Nagovor ravnateljice

Nagovor ravnateljice

 

Spoštovani sodelavci, otroci, starši in obiskovalci spletne strani vrtca Trzin!

Vrtčevsko leto se izteka in pred začetkom novega bi se najprej rada zahvalila svojima predhodnicama dipl. vzgojiteljici predšolskih otrok Olgi Bernik, pomočnici vršilke dolžnosti ravnateljice, in profesorici Sari Anžin, vršilki dolžnosti ravnateljice, za vso srčnost in trud, ki sta ju v tem letu vložili v delo in življenje vrtca.

Vzgojiteljem, pomočnicam vzgojiteljev in drugim strokovnim delavcem, otrokom ter staršem želim prijetne in vesele počitniške dni, da se bodo 3. septembra ponovno veselili še enega uspešnega, nasmejanega in polnega  dogodivščin vrtčevskega leta.

Obenem bi na začetku svoje ravnateljske poti rada poudarila, da bom delo opravljala z zavestjo, da je vrtec s svojim poslanstvom, z delom vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljev ter odnosi pomemben mejnik na poti otrok v odraslost in samostojnost. Strokovni delavci vrtca smo staršem opora pri pripravi otrok za suveren vstop v svet odraslega življenja, zato je pomembno, da med seboj sodelujemo in si zaupamo. Trudila se bom delati pošteno, odgovorno in sodelovalno. Sodelovali bomo z drugimi institucijami, še posebno z Osnovno šolo Trzin, katere del je tudi vrtec z dvema enotama in popestrili vsakdanji program v oddelkih.

Matejka Chvatal

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...