Anketni vprašalnik

Spoštovani starši!

Pošiljam vam anketni vprašalnik, s katerim bi radi ugotovili, kakšno je vaše zadovoljstvo z vrtcem in njegovimi dejavnostmi v šolskem letu 2018/2019.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na zastavljena vprašanja.
Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri našem nadaljnjem delu.

Sprašujemo vas o stvareh, na katere zaposleni lahko vplivamo. O rezultatih, vas bomo bolj natančno seznanili na prvih jesenskih roditeljskih sestankih.

Anketa bo aktivna do 30. junija 2019. Hvala vam za sodelovanje!

Matejka Chvatal, ravnateljica