PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

Projekt Zdravje v vrtcu smo izvajali v sodelovanju z NIJZ. Dejavnosti so bile usmerjene v krepitev in ohranjanje zdravja, ciljna skupina pa so bili seveda otroci. Po skupinah so potekale različne dejavnosti.

GIBANJE

V letošnjem letu je imel vrtec prioriteto, in sicer dejavnosti in aktivnosti na prostem, zato je gibanje v naravi vsekakor pomemben dejavnik h krepitvi telesa in zdravja. Sodelovali smo v projektu Mali sonček, ki ima različne gibalne naloge (različnih težavnostnih stopenj, glede na starost otrok), ki jih morajo otroci opraviti in zbirajo sončke v svoje knjižice. Na koncu so dobili diplomo in bili nase ponosni. Skupine so se odpravile na različne izlete (nočni zimski pohod z lučkami, Frnihtov bajer, mlinček Gvajšek, grad Jablje, Dovga dolina, Dobeno, Mengeška koča na Gobavici, Onger, Kekčeva dežela). Starejši otroci so imeli tečaj plavanja in rolanja, sodelovali so na Otroški olimpijadi, ki ga je organiziralo ŠD Trzin v okviru Florjanovega sejma. Udeležili smo se vseslovenskega teka na 100 metrov »Otroci tečejo«, ki je bil organiziran na pobudo OKS in AZS. Veliko smo hodili na sprehode in tako sistematično spoznavali okolico vrtca, naravo v vseh letnih časih, opazovali spremembe v naravi. V gozdu smo telovadili na trim stezi in urili naše gibalne spretnosti v športnem parku. Hkrati so se otroci učili skrbeti za naravo (smeti odnesti s sabo ipd.) in ločevali odpadke. Preden smo se odpravili po dopustih smo vzgojitelj/ice oragnizirali gibalno-športne dejavnosti na vrtčevskem igrišču in tako obeležili praznik vrtca, Žabčkov dan. otroci, ki sodelujejo pri plesnih uricah, so nam pokazali kaj vse so se naučili, nato pa smo vsi skupaj zaplesali in tako preživeli plesno dopoldne. Imeli smo vsakodnevno jutranjo telovadbo, gibalne minutke, razvijali gibalne sposobnosti v telovadnici z različnimi rekviziti, uživali v jogi in masažah za otroke, osvojili obliko dela poligon (postopno: igralnica, telovadnica, na prostem, v gozdu). Pozimi smo se sankali, kepali, izdelovali snežake, lovili snežinke, opazovali sledi v snegu, poskrbeli smo za ptice pozimi. Posebej mlajši otroci so uživali v rajalnih igrah (Ringa raja, Bela lilija), bibarijah in prstnih igrah. Čez vse letne čase smo spoznavali katera oblačila in obutev so primerni  in se samostojno oblačili in obuvali.

ZDRAVA PREHRANA

Praznovanje rojstnih dni je potekalo brez sladkarij. Namesto teh smo imeli suho ali sveže sadje iz katerega smo naredili torto, nekateri starši so torto izdelali iz poljubnih odpadnih materialov. Naredili smo si sadne malice, sadne napitke, solate, smoothije, nabodala. Imeli smo slovenski tradicionalni zajtrk (kruh, maslo, med, mleko, jabolko). Nekaj skupin si je ogledalo proizvodnjo čokolade Gorenjka. Sodelovali smo pri projektu Štafeta semen, kjer smo zbirala domača semena in imeli izmenjavo semen na dveh stojnicah (ena v enoti Palčica, druga v enoti Žabica). Otroci so posejali in posadili različne vrste zelišč, ki so jih obobrokih pokušali, prav tako so si nekateri uredili svoj vrt, na katerem so skrbeli za jagode, buče in fižol. Obiskali so prodajalno sadja in zelenjave. Otroci so bili s strani kolektiva spodbujani k zaužitju zelenjave in sadja, k okušanju novih ali neznanih, predvsem pa k ješčnosti, poleg tega pa so se tudi seznanili o pomenu zdrave hrane, sadja in zelenjave, zvedeli veliko o vitaminih in mineralih. Tukaj se lahko omeni tudi spodbujanje h kulturnemu prehranjevanju otrok in navajanje na samostojno prehranjevanje najmlajših.

HIGIENA ROK

Jan Brajer, OZHR, je z nekaterimi skupinami izvedel delavnico na temo higiene rok. Otroci so spoznali kaj so mikrobi, si ogledali slike. Otrške dlani je posipal s prahom in nato posvetil s posebno lučko, da so otroci videli koliko imajo umazane roke. Sledila je pravilna tehnika umivanja rok, na koncu pa je vsak pobarval pobarvanko. Pri mlajših skupinah so se navajali na samostojno umivanje in brisanje rok, prav tako tudi na uporabo kahlice in straniščne školjke.

ZOBNA PREVENTIVA

Zobna asistenstka, med. sestra Nataša Jeras, je dvakrat na leto obiskala starejše skupine. Predstavila jim je pravilno tehniko umivanja zob preko zgodbice in preko lutk. Preverila je tudi primernost zobnih ščetk in zobnih past, ki jih otroci uporabljajo. Sledilo je individualna pomoč pri umivanju zob.

MOJE ČISTO IN VARNO OKOLJE

Organizirali smo zbiralno akcijo starega papirja in ga zbrali več kot tono. Skozi celo leto smo skrbeli za naše igrišče (puljenje plevela, skrb za zeliščni vrt, pometanje). Posadili smo nova drevesa in jih pridno zalivali, da bodo zrasla in nam služila za senco. Otroke smo seznanili z ločevanjem odpadkov in s primernim vedenjem v naravi (pospravljanje odpadkov za sabo). Govorili smo tudi o pomenu pitne vode za zdravje. v tednu otroka smo se igrali z naravnim in nestrukturiranim materialom. Otroci so lahko pokazali svojo domišljijo, kreativnost. družili smo se na jesenskem pikniku, ki je imel vstopnino, tj. ena igrača. igračo, ki je ne potrebuješ več, je z izmenjavo prišla prav nekomu drugemu. Tam so bili starši in otroci vključeni v pripravljene delavnice (ličkanje koruze, čutna pot, gibalno-športne). Otroci so spoznali prometno varnost (sprehod po različnih poteh, pločnik, prehod za pešce, kolesarčki, vožnja na mini poligonu s poganjalci). Sodelovali smo s PGD Trzin pri vaji evakuacije. Otroci so spoznali opremo in si ogledali  notranjost gasilskega vozila ter gasilskega doma. Otroci so spoznavali poklice: gasilec, reševalec, zdravnik. Pri tem je predvsem potekala simbolna igra – igra vlog (gasilec-ponesrečenec, gasilec-požar, zdravnik-pacient). Otroke smo seznanili o klopih: iskali so informacije v letakih, knjigah, internetu. Uporabljamo sprej Forth, za katerega so starši podali soglasje. prav tako so tako storili za uporabo sončne kreme, saj sodelujemo tudi v projektu Varno s soncem (upoštevanje gibanja na prostem v senci in v primernih urah, primerna zaščita (pokrivala, primerna oblačila).

Dejavnosti so se prepletale z vsemi področji kurikuluma. Otroci so uživali in se hkrati veliko novega naučili. Za ohranjanje in krepitev zdravja se bomo še naprej trudili.

Morda vam bo všeč tudi...