MEDVEDKI – GOZD JE NAŠ SVET

Skupina Medvedki smo se v tem šolskem letu pridružili sodelovanju v nacionalnem programu – Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

“Program temelji na gozdni pedagogiki in prispeva k izobraževanju za trajnostni in vseživljenjski razvoj, pri tem vključuje kritična vprašanja, kot so biotska raznovrstnost, gospodarjenje z obnovljivimi naravnimi viri, podnebne spremembe in trajnostna poraba. Raziskovalni in akcijski pristopi učenja v slovenskih gozdovih omogočajo krepitev temeljnih veščin, kot so kritično in sistemsko razmišljanje, sodelovalno odločanje in prevzemanje odgovornosti za sedanje in prihodnje generacije.” (Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. N. Györek)

Otroci od ponujenih dejavnosti zelo pogosto izberejo ali sami predlagajo raziskovanje gozda. Vanj tako zahajamo skoraj vsak dan. Večkrat tudi globje v gozd.

Že ob samem vstopu v gozd, se zazna sprostitev otrok. Postanejo radovednejši, zgovornejši, polni energije in domislic. Kaže se večja sodelovalnost, otroci so samozavestnejši… otroci razvijajo vsa čutila, uresničujejo številne cilje vseh področij kurikuluma.

Otroci sprašujejo, opisujejo, pripovedujejo…(jezik); gibalno premagujejo naravne ovire, krepijo moč, kondicijo, ravnotežje, koordinacijo celega telesa, razvijajo grobo in fino motoriko…(gibanje); spoznavajo živo in neživo naravo v svojem okolju, zaznavajo spremembe v okolji v različnih letnih časih, spoznavajo habitat raznovrstnih živali in lastnosti le-teh, seznanjajo se z življenjskim ciklom, raziskujejo lastnosti snovi…(narava); seznanjajo se s pomenom gozda in drugih oblik naravnega okolja, seznanijo se s skrbnim ravnanjem z naravo, spoznajo poklice, ki skrbijo za gozdove in živali v njih, seznanjajo se z akcijami družbe, s katerimi pripomoremo k ohranjanju zdravega okolja (družba); otroci nabirajo, razvrščajo, urejajo in primerjajo naravne materiale, jih preštevajo, prirejajo, ob tem uporabljajo različne matematične izraze za opisovanje razmerij, zaznavajo prostranost prostora in razumejo namišljeno omejenost prostora…(matematika); prepevajo, rišejo, vrednotijo, prisluhnejo in plesno izrazijo svoja čustva, zadovoljstvo, navdušenje tudi jezo in nerazpoloženje, otroci se naučijo poslušati gozd, naravo…(umetnost).

Otroci se zavedajo nevarnosti, ki pretijo v gozdu in se zavedajo, da gozd pripomore k njihovemu boljšemu zdravju in kvalitetnejšemu življenju.

En od ciljev nam je, da otroke navdušimo nad zahajanjem v gozd do te mere, da “spravijo” tudi svoje starše v gozd in jim povejo ter pokažejo, kaj vse so o gozdu že izvedeli, opazili, naredili, in da s starši naprej raziskujejo gozdove.

Nekaj utrinkov naših obiskov gozda:

Besedilo in fotografije: Manica Verbovšek Brečko

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja