Skupine 2022 / 2023

OŠ TRZIN, ENOTA  /   VRTEC ŽABICA

Skupina Starost Vzgojitelj/ica Vzgojiteljica – pomočnica vzgojitelja/ice
Miške 1 – 2 Mirjana Flajšaker Mateja Keržan Ferlič
Mucki 1 – 2 Marijana Bajs Marta Krulc, Doris Ahčin
Račke 1 – 2 Irena Agata Poljanšek Saša Dolar
Polžki 2 – 3 Nina Kasagič (nad. I. Štebe) Angelca Mlakar
Zajčki 2 – 3 Vanja Pančur, Kristina Loboda Brigita Podmiljšak
Metulji 3 – 4 Irena Mali (nad. T. Lampreht) Metka Urankar
Medvedki 3 – 4 Monika Škerjanc Nina Zupan
Pikapolonice 2 – 3 Ksenija Podergajs Teja Jerič
Veverice 4 – 5 Martina Arnuš Anja Pfeifer
Lisičke 3 – 5 M. Melita Trdin Anja Čreslovnik
Čmrlji 5 – 6 N. Simona Črnivec, Marta Arzenšek Anja Terlep (nad. I. Mali)
Sovice 5 – 6 Gašper Ogorelec Tjaša Terlep 
Ptički 4 – 6 Manica Verbovšek Brečko Mira Verbič

Sočasnost: Anita Krulc in Vid Brozovič

Pripravništvo: Nina Jančigaj, Katja Vrhovec