Svetovalna služba

Svetovalni delavki: 

Marijana Petek, univ. dipl. pedagoginja

tel:01 235 06 60

mail: marijana.petek@os-trzin.si

Ksenija Rojs Viskovič, prof. pedagogike in psihologije

tel: 01 235 06 53

mail: ksenija.rojs@os-trzin.si

Svetovalna služba v vrtcu je usmerjena predvsem v preventivno in razvojno svetovanje. Naše glavno vodilo je razumeti predšolske otroke v njihovem razvoju ter razumeti njihove potrebe in želje, še preden sami najdejo besede zanje. Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom.

Svetovalna služba se povezuje z vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom vrtca z namenom omogočiti čim boljše pogoje za dobro počutje otrok v vrtcu.

Svetovalna služba koordinira in spremlja postopke usmerjanja za otroke s posebnimi potrebami. V ta namen se povezuje z zunanjimi institucijami in priskrbi čim bolj strokovno obravnavo teh otrok.

Starši se s svetovalno službo lahko posvetujete, če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob prehodu otrok iz vrtca v osnovno šolo,
  • potrebujete nasvet za boljše razumevanje in spodbujanje otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob čustvenih stiskah otroka (odklanjanje vrtca, težave pri hranjenju, spanju, različnih strahovih), vedenjskih težavah (nemirnost) oziroma pomoč za razumevanje otrokovega odzivanja v kritičnih situacijah, s katerimi se srečujete kot družina,
  • potrebujete nasvet pri opravljanju starševske vloge,
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
  • potrebujete pomoč zaradi osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali materialno-ekonomskih stiskah,
  • se želite aktivneje vključevati v različne dejavnosti vrtca,
  • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.