VPIS NOVINCEV V VRTEC

Število: 14/2017

Datum: 1.2.2017

JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

 Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO) objavljamo javni vpis novincev v Osnovno šolo Trzin, Enoto vrtca Žabica za šolsko leto 2017/2018. Vloge za vpis predšolskega otroka v vrtec oddajte najkasneje do 31.3.2017 na naslov:

Vrtec Žabica, Svetovalna služba, Ploščad dr. Tineta Zajca 1, 1236 Trzin.

Obrazec vloge dobite v tajništvu vrtca oziroma na spletni strani vrtca OBRAZCI in GRADIVA –Vpisnica

 

Ravnateljica:

mag. Helena Mazi Golob, MBA

Morda vam bo všeč tudi...