Dnevni arhiv: 1 februarja, 2017

VPIS NOVINCEV V VRTEC

Število: 14/2017 Datum: 1.2.2017 JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018  Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO) objavljamo javni vpis novincev...