Avtor: Jan

0

SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne...

Napotki prebivalcem za ravnanje v vročini

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive preprečimo. Več na spletni strani: http://www.nijz.si/sl/napotki-prebivalcem-za-ravnanje-v-vrocini