JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Številka: 15/2018
Datum: 22. 1. 2018

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO) objavljamo javni vpis novincev v Osnovno šolo Trzin, Enoto vrtec Žabica, za šolsko leto 2018/2019. Vloge za vpis predšolskega otroka v vrtec oddajte najkasneje do 31.3.2018 na naslov:
Vrtec Žabica, Svetovalna služba, Ploščad dr. Tineta Zajca 1, 1236 Trzin.
Obrazec vloge dobite v tajništvu vrtca oziroma na spletni strani vrtca www.vrtec-trzin.si.

Jana Klopčič, v. d. ravnateljice

Morda vam bo všeč tudi...